בסיס השכר לחישוב הפנסיה של נהגים בענף ההובלה יעלה ב-10%

15.06.2021 | 13:35

המשא ומתן התקיים בשל קשיים ביישום הוראות הסכם 2006 בקשר לרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי לנהגים והשינויים הרגולטוריים בתחום הביטוח.