אחריות מובילים יבשתיים לסחורות המשונעות כמטעני יבוא, יצוא וסחורות בהעברה

מאת רב חובל חיים זיידנברג, סגן יו"ר ענף ימי באיגוד השמאים

להלן טיפים חשובים בסוגיות ביטוחיות ביבשה ובים עבור חברות ההובלה, הקשורות למטעני יבוא, יצוא וסחורה בהעברה:

חברת ההובלה כצד ג' – חברות הביטוח מבטחות את בעלי המטענים מרגע שהמטען יוצא ממחסן  הספק ועד הגעתו למחסן  היבואן. וחשוב שהמטען בכל שלבי השינוע שלו יעבוד בצורה שלמה מבלי שיגרמו לו נזקים, כי אחרת המבוטחים יתבעו את חברת הביטוח אשר כמובן לא מתלהבת לשלם למבוטח ואולם היא חייבת לפצותו בהתאם לתנאי הפוליסה. על כן, החברה תשלם לבעלי המטען, אך תנסה להקטין נזקים ע"י תביעת שיבוב לצד ג'  הכולל – משלחים, נמל, חברות ספנות וחברות הובלה, בפרט כאשר מדובר על מטענים יקרים מאוד. למשל מטענים בתחום הפארמה, בסוג זה של מטענים, לשמאים בדרך כלל אין הרבה שיקול דעת בקביעת גובה הנזק, מאחר וגם אם הנזק נראה מזערי קיימת אפשרות שמשרד הבריאות יפסול את המטען ואז הנזקים הם עצומים ועלולים להגיע למיליוני דולרים. היה מקרה בו נהגי משאיות הובילו מטעני פארמה ולא כיסו את המטען. חברת התרופות פסלה את המטען בטענה של זיהום האריזות באבק וחברת הביטוח נאלצה לפצות את היבואן במלוא ערך המטען.

גבול האחריות – חלק גדול מחברות הובלה נוהגות לבטח מטענים במסגרת פוליסת סחורות בהעברה בסכומים של עד  100,000 דולר להובלה. ברוב המקרים סכום זה הינו סביר, אבל כאשר מדובר במשלוחים של מכולות עם תרופות, מכונות מדוייקות וציוד צבאי יקר, יכולים הנזקים להגיע  לסכומים של מאות אלפי דולרים אותם יכולים בעלי המטען לתבוע ישירות מחברת ההובלה במידה ולא יפוצו ע"י חברת הביטוח מסיבה זו או אחרת . לכן, אחד הדברים החשובים לחברות הובלה לפני שמובילים מטען הוא לבדוק מהו ערך המטען, זהו נתון שניתן לקבלו מעמיל המכס, ואם יש מטען חריג (ככל שמדובר בערכו) מומלץ להודיע לחברת הביטוח ולהגדיל את גבול האחריות למטען הספציפי החריג.

גבול אחריות ליבוא הכרוך במס – יש לשים לב כאשר מובילים מטענים כגון  סיגריות ומשקאות חריפים עליהם מוטלים מיסי יבוא גבוהים (מכס , מס קניה או אחרים) מיד עם שחרורם  מהנמל, עולה ערכם במאות אחוזים בהשוואה למחיר הרכישה מהספקים  ובדרך כלל  תפצה חברת הביטוח את היבואן בערך  של הסחורה לפני תשלום המיסים  ואז היבואן יכול לתבוע מהמוביל את כל המיסים ששולמו על ידו וזאת במידה הנזקים למטען נגרמו באחריות חברת ההובלה לאחר שחרור המטען מהנמל (נזק למטען או גניבה בעת שהמטען היה בחזקת המוביל)  ולכן יש לשים לב לגבול האחריות המצוין בפוליסת סחורות בהעברה  בהובלות מטענים מסוג זה.

נזק תוצאתי – חברת הביטוח שמבטחת ביטוח ימי לא מבטחת ככלל נזק תוצאתי, אשר אותו היבואן יכול לתבוע מהמזיק כולל את חברת הובלה, כך למשל אם מפעל הזמין מכונה שהתקבלה וניזוקה ועקב כך לא יוכל להפעילה בזמן המיועד, באפשרותו לתבוע על כל יום הפסד שבו המכונה לא עובדת, וכמו כן  הפסד רווחים של המפעל.

נזקים למכולות – כאשר יש נזקים למכולות, יכולים לתבוע את חברת ההובלה, ואולם יש להוכיח שהנהג הוא זה שגרם את הנזק וזה לא פשוט. לכן חשוב מאוד שלפני שהנהג יוצא מהנמל עם המכולה, לבדוק היטב את מצב המכולה ובמידה וגילה כי המכולה ניזוקה עליו לפנות למחלקת הנזקים של הנמל בכדי שנציגם יבדוק את המכולה וימסור לנהג אישור בכתב כי אכן המכולה נמצאה ניזוקה לפני עזיבת הנהג את שטח הנמל (מומלץ כי הנהג יתעד את הנזק בצילום).

מובילי משנה – חשוב להדגיש כי במידה ומשתמשים במובילי משנה, הרי את תעודת ההובלה מוציאה החברה ולא מוביל המשנה ולכן חברת הביטוח ( המבטח הימי) יכולה לתבוע את חברת ההובלה על הנזק ולא את מוביל המשנה. לאור הנ"ל חשוב ביותר לבקש בפוליסה לכסות את מובילי המשנה, ולציין בפוליסה בכמה מובילי משנה מדובר ואם הם קבועים גם לציין את שמותיהם ומספרי הרכבים שלהם.

הובלת חומ"ס – נהג שמוביל חומרים מסוכנים צריך להיות מודע לכל החוקים והתקנות המתייחסים להובלת מטענים מסוג זה.

עבדו על פי החוק – יודגש כי חברת ביטוח המבטחת את המוביל היבשתי בודקת בקטנות: אם נסעת עם מטען חורג, לא לפי כללי קשירת מטען, לא שמרת מרחק מרכב אחר, או אם המכולה לא סומנה עם המדבקות המתאימות וכדומה.