אושרה תוכנית חומש לאומית לרלב"ד: "היעד – צמצום ההרוגים מתאונות ב-50%"

לראשונה מאז ממשלת שרון: הממשלה אישרה תקצוב שלב ראשון בתוכנית חומש של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. התוכנית, שמתייחסת להיבטי אכיפה, הסברה, תשתיות וגורמים נוספים, תתוקצב בכ-80 מיליון שקלים ותצא לדרך עוד השנה. התכנית מתייחסת גם להפחתת שיעור התאונות ברכב הכבד.