אודות המועצה

מועצת המובילים והמסיעים והתאחדות בעלי מפעלי הובלה בישראל

התאחדות בעלי מפעלי הובלה, פועלת לצד מועצת המובילים והמסיעים בישראל ומוכרת ע"י המדינה כארגון יציג שפועל בתוקף חוק הסכמים קיבוציים צווי הרחבה התשל"ז. הארגון מייצג אלפי חברות הובלה והסיעים ברחבי הארץ.

על החברים במועצה ובהתאחדות:

החברות הן בבעלות פרטית, חלקן מנוהלות ע"י מנהלי החברות וחלקן ע"י מנכ"לים שכירים – שבאים מקרב המנגנונים הפנימיים וחלקם מקרב קצינים בדימוס מחילות הלוגיסטיקה, ואחרים.

מדובר כאמור בענף עתיר הון ועתיר כוח אדם, השכר הממוצע לנהג עומד על 12,500 ₪ ברוטו.

השכר משולם במסגרת הסכם קיבוצי שחל עליו צו הרחבה ובתוכו מכלול של תנאים נלווים כמו פנסיה חובה, אובדן כושר עבודה, קרן השתלמות, תוספת מקצועית, פרמיה וכו'.

מדובר בענף תחרותי ודינאמי, צרכן של הון, טכנולוגיות, הכשרות, ביטוחים מורכבים וייעודיים וכו'

ענף ההובלה

ענף ההובלה הינו בעל חשיבות אסטרטגית, הן מן ההיבט המשקי – כלכלי והן מן ההיבט הביטחוני.

לענף זה השפעה על המשק כולו – על ענפי התעשייה, הבנייה, החקלאות  –  ועל ענפי הביטחון לסוגיהם ( צה"ל, מערכות הצלה, מערכות הגנה אזרחית ועוד )

ענף ההובלה במשאיות מהווה 95% מכלל ההובלה במדינה.

היקף פעילות הובלת המטענים ברכבת ( 5% ) הינו מזערי  בהשוואה להובלה במשאיות, בענף 8,800 בעלי רישיון מוביל רשומים –  60% הובלה בשכר, 25% הובלה עצמית ובשכר, 15% הובלה עצמית בלבד.

בענף ההובלה הכבדה מופעלים כ- 34,800  משאיות מ-10 טון ומעלה לעומת 15,600 משאיות בשנת 1990.גידול ממוצע של 3.9% בשנה בהלימה ישירה עם הגידול בתוצר.

כמו ענפים אחרים בשוק הרכב, ענף ההובלה וההיסעים  סובל מבעיה של אכיפה והפרת חוקים, כגון: עומס יתר בהובלת מטענים, אי קשירה בטיחותית של המטענים,  הכשרת הנהג על פי חוק, הקפדה על שעות עבודה ומנוחה, הקפדה על העסקת קציני בטיחות ועוד.

הענף סובל גם מפגיעה כלכלית כתוצאה מסיבות שונות: פגיעה בבטיחות, תשתית שלא עונה לצרכים, חוסר תאום בין משרדי הממשלה והאגפים במת"ח, תהליכי חקיקה איטיים, סף כניסה נמוך ועוד.

פעילות המועצה וההתאחדות

מועצת המובילים והמסיעים שמה לה למטרה להנהיג מלחמת חורמה כנגד מפרי החוק – אכיפה, פקוח ובקרה במכלול נושאים. בנוסף, המועצה פועלת לייצור  שינוי מהותי במעמד המובילים, באופן ההעסקה ובפקוח על קציני הבטיחות, ליישם תכנית חדשה להכשרת הנהג, להביא את המדינה לאמץ תקינה אירופאית במכלול התחומים : רכב, נהג, תשתית, להביא להגדלת השקעות בתשתיות דרכים – מפרצי חנייה וחניונים, לשמור על המשך תחרות חופשית לצד שמירה על הבטיחות, לקבוע תשתית ארגונית לתאום השרשרת  הלוגיסטית בנמלים,  לשמור על תנאי העסקת נהגים וליישם את המלצות וועדת סגיס ועוד.

שיתופי פעולה

למועצה ולהתאחדות קשרי עבודה הדוקים ושיתופי פעולה עם הסביבה הארגונית. בין חברנו לעשייה ניתן למנות את לשכת התאום, ההסתדרות החדשה, אגפי משרד התחבורה, משרד הביטחון, מרכז הובלה, התאחדות התעשיינים, משטרת ישראל, נמלי הים, חברות הספנות, וועדות הכנסת ומשרדי ממשלה אד הוק ועוד רשויות, מוסדות שלטון ואגודים מקצועיים בארץ ובעולם. 

כמו כן המועצה וההתאחדות יוצרים שיתופי פעולה עם גופים, חברות, עסקים וגורמי חוץ, בכדי לתת שירותים שונים והטבות לחברים.

הפעילות הענפה והמעורבות העמוקה, הפכו את המועצה וההתאחדות לאוטוריטה המקצועית הגדולה, החזקה והמשפיעה ביותר בענף ההובלה המשמשת גם כמרכז ידע ומידע בתחום.