קטגוריה: כללי

חוקים, תקנות ופסקי דין

14.04.2015 | 16:24

תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים), תשל"ז-1977

 

מפת האתר

23.12.2014 | 14:18
דף הבית

מס רכוש

23.12.2014 | 14:11
 
שם המוסד כתובת טלפון פקס
מס רכוש ירושלים בנין גד, רח'

אגף מכס ומע"מ

23.12.2014 | 14:10
 
תפקיד כתובת טלפון פקס
גובה בית מכס מעברים סמילנס

תחנות משטרה

23.12.2014 | 14:09

בתי משפט לתעבורה

23.12.2014 | 14:09

בבתי משפט השלום בארץ, מתקיימים משפטי תעבורה ע"י שופטי תעבורה.

ירושלים מסוף ארצי טל': 02-6241098 , 02-6244788
ניתן לקבל מידע טלפוני על מועדי משפטים ומיקום השיפוט. אין שירותי פקס.

שם התחנה טלפון פקס
אופקים 08-9928222 08-9928210
אילת 08-6362444 08-6373686

משרדי רישוי

23.12.2014 | 14:06
 

מוסדות בתחבורה

23.12.2014 | 14:03
שם הישוב כתובת טלפון
אופקים גולומב – בנין מועצת הפועלים 08-9963421
המוסד כתובת טלפון פקס
משרד התחבורה י-ם מרכזיה רח' בנק ישראל 5 בניין