קטגוריה: חדשות

הודעה מנמל אשדוד – חובת חבישת מסכה פה – אף

02.04.2020 | 18:56

מצורף מכתבו של מנב"ט חברת נמל אשדוד, בנושא חובת חבישת מסכה פה - אף במרחב הציבורי ובעבודה ובכלל זה ברחבי הנמל. הנכם נדרשים לפעול בהתאם להנחיות. לפתיחת המכתב, הקישו כאן. בברכת בריאות איתנה, חטיבת לקוחות  ...

עדכון מצב בריאותי טרם הכניסה לנמל

02.04.2020 | 13:48

מצורף מכתבו של מנב"ט חברת נמל אשדוד, בנושא חובות עדכון מצב בריאותי טרם הכניסה לנמל. הנכם נדרשים לפעול בהתאם להנחיות. לפתיחת המכתב, הקישו כאן. בברכת בריאות איתנה, חטיבת לקוחות  ...

דיווח על היעדר תסמינים הנוגע לנהגים בלבד

01.04.2020 | 14:08

על פי הנחיית משרד הבריאות קיימת חובת דיווח על העדר תסמינים בטרם נסיעה לעבודה. על פי סעיף 3 א' "אחריות מעסיק" בתקנות לשעת חירום נגיף הקורונה  - "מעסיק במקום העבודה אחראי לכל אלה: טרם הגעת העובד למקום העבודה, העובד ימדוד חום וימלא הצהרה על מדידת חום והיעדר התסמינים: חום גוף מעל 38 מ...

הבהרה מלשכת המסחר לגבי אישורי מעבר ונסיעות עבודה ועדכוני רגולציה שוטפים הקשורים למשבר

29.03.2020 | 14:51

נכון להיום 29.3.2020 לכתיבת שורות אלה, כל מקום עבודה, שתחום פעילותו נכללבתוספת לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, לרבות מקומות עבודה התומכים באותם תחומי פעילויות, רשאי להמשיך בפעילותו הסדירה (בתנאי שצמצם ככל האפשר את מספר...

בעקבות מצוקת מקום לאחסנת מכולות ריקות – חנ"י הקצתה שטחים בנמלים לאחסנת המכולות

26.03.2020 | 12:30

בעקבות פניית מועצת המובילים לחברת נמלי ישראל בנוגע למצוקת מקום לאחסנת מכולות ריקות, בכדי להקל על מצוקה תפעולית בנמלים הפוגעת ביעילות ויוצרת עומסים, החלה חברת נמלי ישראל בפיילוט לתקופה קצרה והקצתה לחברת "אוברסיז קומרס" כ- 30 דונם במסוף העורפי בחיפה וכ- 30 דונם במסוף הפחם באשדוד, א...

פעילות אגף מטענים בימי הקורונה

26.03.2020 | 12:29

להלן מספר הודעות ממשרד התחבורה בנוגע לפעילות אגף מטענים בתקופת משבר הקורונה: 1. תוקף בדיקת מעבדה למכלית המובילה חומר מסוכן שהיה אמור לפוג בין התאריכים י"ד באדר התש"ף (10 במרס 2020) עד יום ט"ז בסיוון התש"ף (10 במאי 2020) הוארך עד חודשיים ממועד תום תוקף בדיקת המעבדה הקודמת. 2. תוקף תסקי...

אישורי מעבר לענף ההובלה לימי הקורונה

25.03.2020 | 16:33

מצורף בזה לשימושכם, אישורי מעבר לענף ההובלה. להורדת האישור, הקש כאן.

מועצת המובילים אומרת תודה לנהגים!

23.03.2020 | 11:13

חשוב מאוד להעביר את תוכן ההודעה לנהגים, בתפוצה הפנימית של החברה. להורדת הקובץ ב PDF, הקישו כאן. ...

הודעה מנמל אשדוד לאור המצב – דרכי פנייה למרכז התמיכה התפעולית

20.03.2020 | 11:09

לאור המצב, להלן עדכון דרכי הפנייה למרכז התמיכה התפעולית (מת"ת): 1. במייל matalas@ashdodport.co.il , בטלפון 08-8517846 , וכן בטלפונים הניידים הבאים: 050-2154265 , 050-2150805 , 050-2153686. 2. מסירת מסמכים ותעודות למת"ת תתבצע דרך אשנב המותקן ביחידה. 3. שעות הפעילות של מת"ת: ימים א'-ה' 7:30-16:00, יום שישי 8:00-12:00. במידה ויהיה צו...