תקציר התכנית להפחתת זיהום אוויר מרכבי דיזל

18.03.2018 | 12:13

לפניכם תקציר תכנית המשרד לאיכות הסביבה להפחתת זיהום אוויר מרכבי דיזל. כחלק מהתכנית, לכל בעלי כלי הרכב הכבדים הישנים תינתן האפשרות לקבל מענק גריטה בעבור גריטת רכבם. גובה מענקי הגריטה נקבע כאחוז יחסי משקלול שווי הרכב או העלות החיצונית של הזיהום הנגרם מפעילות הרכב (הנמוך מבינהם). מענקי הגריטה מפורטים גם הם בתכנית.

חשוב לציין כי עדיין לא נקבע מועד סופי לתחילת תכנית הגריטה ואנו נודיע לכם לכשייקבע.

לפתיחת התכנית, הקישו כאן.