פניית מועצת המובילים למשרד התחבורה בבקשה להשתתפות במימון מערכות הבטיחות

21.11.2016 | 12:23

%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%97-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-1 %d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%97-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-2