ניתן צו מניעה ע"י בית המשפט לעיכוב החלטת מת"ח למניעת תנועת משאיות בכבישי הדרום, עד ליום חמישי הקרוב: 5.5.16.

02.05.2016 | 16:36

תמונה לדף לוגו מועצת המובילים מעודכן

                                                                                                                1 במאי, 2016

אל מנהלי חברות ההובלה,

בהתאם לצו מניעה שניתן ע"י בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים,
תעוכב החלטת משרד התחבורה למניעת תנועת משאיות בשעות השיא בכבישי הדרום,
עד ליום חמישי הקרוב: 5.5.16.

לאור זאת, ניתן לקיים שגרת עבודה רגילה עד למועד זה.

מטה המועצה יעביר עדכונים ביחס להמשך הפעילות.


בכבוד רב גבי