הזמנה כנס מועצת המובילים – "תחליפי אנרגיה לתחבורה" ביום ה' 7.2.19

31.01.2019 | 14:56

ההשתתפות כרוכה בהרשמה מראש במשרדי מועצת המובילים:
03-6392777 / merav@movilim.org.il